Дорадчі органи

Колегія
 
Колегія Державного архіву Рівненської області є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
Колегія, як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Державного архіву Рівненської області, затвердженим наказом держархіву області від 2 листопада 2009 року № 18.
Склад колегії Державного архіву Рівненської області затверджений розпорядженнями голови облдержадміністрації від 31 серпня 2018 року  № 594. Завантажити
         Члени   колегії держархіву   затверджуються   та увільняються   від обов'язків головою обласної держадміністрації за поданням директора держархіву. 
 
Експертно-перевірна комісія (ЕПК)
 
      Експертно – перевірна комісія є постійно діючим дорадчим органом. Створена для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, здійснення організаційно – методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово - закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно – оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності.
 
Наказ  від 19 червня 2017 року  № 28 Про затвердження складу експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області. Завантажити
 
Регламент роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області. Завантажити
  
Науково – методична рада (НМР)
 
Науково – методична рада Державного архіву Рівненської області є науково – дорадчим органом, створеним відповідно до Положення про Державний архів Рівненської області для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково – дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства, вирішення інших питань, відповідно до покладених на архів завдань.
НМР працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом держархіву області від 15 грудня 2010 року № 48.
Склад НМР затверджується наказом держархіву області.