Соціально-правові запити

 До відома користувачів документами Державного архіву Рівненської області

     Інформуємо, що приймання заяв про витребування інформації, яка міститься в документах Державного архіву Рівненської області, в т.ч. і електронною поштою, проводиться лише за наявності у заявах повної (включаючи індекс) поштової адреси заявника.
 
     Згідно п. 3.15 «Порядку користування документами Національного архівного фонду України у Державному архіві Рівненської області» заявники повинні підтверджувати родинні зв'язки з особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних, або надавати засвідчені нотаріально доручення від замовників генеалогічних досліджень.


Виконання соціально-правових запитів є одним із пріоритетних напрямків роботи Держархіву.

Соціально-правовий запит стосується надання необхідної інформації для забезпечення (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб, а саме:

-          актів народження, шлюбу, смерті, зареєстрованих у Рівненській області (не пізніше 1933 року);

-          нагородження державними нагородами (орденами, медалями, присвоєння почесних звань);

-          обрання депутатами місцевих рад (обласної, міських, районних);

-          трудового стажу і заробітної плати, у т.ч.  колишніх працівників партійних і комсомольських органів, навчання, участі в роботі виборчих комісій з виборів Президента України, Верховної Ради;

-          майнових прав ;

-          участь у партизанському і підпільному русі, в т.ч. УПА в роки ІІ Світової війни;

-          перебування в полоні, примусове вивезення до Німеччини у роки ІІ Світової війни;

-          репресій та реабілітації громадян.

Також Держархівом Рівненської області можуть бути надані довідки щодо підтвердження участі у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтвердження фактів проживання особи на певній території тощо.

Виконання запитів, спрямованих на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (ст. 35), здійснюється безкоштовно (крім майнових довідок).

Архів виконує запити лише за наявності письмового звернення (заяви), яка подається у стіл довідок архіву, або надходить поштою. Прийом громадян у столах довідок архіву здійснюється щопонеділка та щосереди з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00. Стіл довідок корпусу № 1 знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 26 а; тел. 23-30-04. Корпусу № 2: м. Рівне, вул. Кавказька, 8; тел. 69-53-23. 


  Підтвердження трудового стажу і заробітної плати

У зверненні (заяві)  про стаж роботи, потрібно вказати прізвище, ім’я по батькові, під якими працював заявник, назву установи (підприємства, організації), цеху, (відділу), посаду(и), дату та номер наказу про призначення або звільнення.

У заяві про зарплату також необхідно вказати період за який потрібна довідка. Заява на довідку про заробітну плату подається на кожні 5 років окремо. Наявність копії трудової книжки за відповідний період, суттєво прискорює виконання запиту.

Для довідки про отримання грошових виплат під час роботи у дільничних виборчих комісіях з виборів Президента України чи депутатів Верховної Ради, у зверненні (заяві) до архіву слід вказати посаду на якій працював заявник, номер дільничної виборчої комісії та номер територіального виборчого округу.

Завантажити бланк заяви про стаж у форматі (DOC - 23 КB)   

Завантажити бланк заяви про заробітну плату у форматі (DOC - 23 КB)  


Підтвердження нагородження державними відзнаками

            Для отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною Державним архівом області видаються такі довідки:  

-          про присвоєння звання багатодітним матерям;

-          про нагородження державними відзнаками України та колишнього СРСР;  

-          про обрання депутатом. 

У заявах про підтвердження звання багатодітної матері, заявнику слід вказати: число, місяць та рік народження п’ятої і наступних дітей, за народження і виховання яких були отримані нагороди; про нагородження державними відзнаками – подати назву нагороди, місце роботи та посаду, рік її вручення; про обрання депутатом –  вказати до яких рад (Верховної, обласної, міської, районної) заявник обирався та роки скликань.  

Завантажити бланк заяви про отримання нагороди у форматі (DOC - 27 КB) 



Підтвердження факту народження, шлюбу, смерті

          Для отримання довідки про народження, необхідно вказати прізвище (для жінок - дівоче прізвище), ім'я, по-батькові особи, стосовно якої запитується інформація,  дату (рік) та місце народження, віросповідання, прізвища та імена батьків.

          Відомості про реєстрацію актів цивільного стану громадян зберігаються у Державному архіві Рівненської області по 1933 рік включно. Стосовно відомостей щодо підтвердження фактів цивільного стану з 1934 року й до сьогодні, слід звертатися до архіву Рівненського обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану або місцевих органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Завантажити бланк  заяви про народження, шлюб, смерть у форматі (DOC - 29 КB) 


Підтвердження майнових прав

Для підтвердження майнових прав Державним архівом Рівненської області надаються довідки (копії документів) про відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків,   допоміжних приміщень, гаражів; надання дозволу на реконструкцію, перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; надання житла;  продаж домоволодінь. У разі наявності, також можуть бути надані копії ситуаційних і будівельних планів, актів введення в експлуатацію споруд тощо.

У зверненні (заяві) про надання архівної довідки (копії документу) щодо відведення земельної ділянки, підтвердження права власності, дозволу прибудови тощо, слід зазначити повну назву організації (органу державної влади), який ухвалював відповідне рішення, його дату та номер, зміст рішення та стосовно кого воно приймалося. В разі відсутності точних відомостей слід вказати рік ухвалення відповідного рішення. Працівники архіву здійснюють пошук рішень, ухвалених органами влади, залежно від об'єму пошуку у межах 1 - 2 років.

Довідки про підтвердження майнових прав є платними.

Завантажити бланк заяви про підтвердження майнових прав у форматі (DOC - 27 КB)