Контактна інформація

Адреса (Корпус №1)

Адреса (Корпус №2)

Стіл довідок

(0362) 67-15-12

(0362) 67-15-07

Приймальня

(0362) 67-15-14

Прийомні дні

Понеділок

Середа

Години роботи

9:00 — 18:00

9:00 — 18:00

Обідня перерва

13:00 — 14:00

13:00 — 14:00

Електронна пошта

archive_rv@arch.gov.ua

articles

Дорадчі органи

Колегія
 

   Колегія Державного архіву Рівненської області є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

   Колегія, як дорадчий орган працює згідно з Положенням про колегію Державного архіву Рівненської області, затвердженим наказом держархіву області від 2 листопада 2009 року № 18.

   Склад колегії Державного архіву Рівненської області затверджений розпорядженнями голови облдержадміністрації від 31 серпня 2018 року  № 594. Завантажити

   Члени   колегії держархіву   затверджуються   та увільняються   від обов'язків головою обласної держадміністрації за поданням директора держархіву. 

 
 
 
Експертно-перевірна комісія (ЕПК)
 

      Експертно – перевірна комісія є постійно діючим дорадчим органом. Створена для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, здійснення організаційно – методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово - закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно – оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності.

     Наказ  від 09 січня 2020 року  № 4 Про затвердження складу експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області. Завантажити

     Регламент роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області. Завантажити

     Положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву Рівненської області. Завантажити

  
 
Науково – методична рада (НМР)

 

   Науково – методична рада Державного архіву Рівненської області є науково – дорадчим органом, створеним відповідно до Положення про Державний архів Рівненської області для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково – дослідної, методичної та видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства, вирішення інших питань, відповідно до покладених на архів завдань.

   НМР працює згідно з Положенням про неї, затвердженим наказом держархіву області від 15 грудня 2010 року № 48.

  Склад НМР затверджується наказом держархіву області.