Контактна інформація

Адреса (Корпус №1)

Адреса (Корпус №2)

Стіл довідок

(0362) 67-15-12

(0362) 67-15-07

Приймальня

(0362) 67-15-14

Прийомні дні

Понеділок

Середа

Години роботи

9:00 — 18:00

9:00 — 18:00

Обідня перерва

13:00 — 14:00

13:00 — 14:00

Електронна пошта

archive_rv@arch.gov.ua

articles

Фонди архіву

Інформація про обсяги фондів Державного архіву Рівненської області 

4196 ф., 1123764 спр., 1774-2017 рр., 2019рік (вибори Президента України);

4982 од.зб. науково-технічної документації, 1949-1985 рр.;

7 од.зб. кінодокументів, 1944-1978 рр.;

14462 од.обл. фотодокументів, 1917-2011 рр.;

46 фотоальбомів

602 од обліку/147 од.зб. фонодокументів, 1967-2017 рр.;

95 одиниць обліку/25 од.зб. відеодокументів, 2006-2019 рр.  

1774- 2017 рр., 2014 рік (вибори Президента України)

 

Анотація складу фондів

Фонди періоду Російської імперії представлені документами органів місцевого самоврядування, судових органів і установ поліції, землевпорядкувальних та межових установ, військово-адміністративних органів та військових організацій, фінансових та податкових органів і установ, навчальних і релігійних закладів. Це, зокрема, фонди Дубенського магістрату, волосних правлінь, повітових судів і управлінь поліції, повітових землевпорядкувальних комісій, Острозького повітового межового відомства, Рівненського реального училища. Історію релігії і церковних установ характеризують фонди Волинської духовної консисторії, духовних правлінь, деканатів, церков та костьолів, єврейських віросповідних громад.

   До періоду Польської держави відносяться документи фондів місцевих органів влади, поліційних установ, органів суду, прокуратури, учбових, культурно-освітніх установ, органів духовного правління. Значна частина документів входить до складу фондів міських та повітових фінансових управлінь, нотаріусів, повітових земельних управлінь та комісій.

 

   Окрему групу фондів складають документи періоду Української революції (1917-1920). Це архіви повітових та волосних ревкомів, їх відділів і комітетів, воєнревкомів - всього 47 фондів. 

 Найбільший масив документів зосереджений у фондах радянського періоду (1939-1991) та періоду незалежності (1991–2007). До них відносяться матеріали виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів, його відділів та управлінь, райвиконкомів, сільських та селищних Рад, Рівненської обласної державної адміністрації, великих промислових підприємств, колгоспів, учбових закладів, громадських організацій, виборчих комісій. 

 Серед матеріалів архіву - фонди Рівненського льонокомбінату, виробничого об'єднання "Газотрон", фабрики нетканих матеріалів, виробничого об'єднання "Азот", заводу високовольтної апаратури, Здолбунівського цементно-шиферного комбінату та ін.

 Документи установ народної освіти та навчальних закладів, наукових і культурно-освітніх установ містяться у фондах обласного та райміськвідділів народної освіти, педінституту, обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, Українського інституту інженерів водного господарства, обласної наукової бібліотеки, облтелерадіокомітету, обласного будинку народної творчості, облфілармонії тощо. Діяльність профспілкових організацій відображена у фондах облпрофради, обласних та районних комітетів профспілок.

 У держархіві області зберігаються документи партійних та комсомольських органів - обласного, районних та міських комітетів КПУ, первинних організацій політвідділів МТС, обласного, районних та міських комітетів ЛКСМУ.

 Документи фонду підпільного обкому партії розповідають про партизанський рух в області (1941-1944) в роки війни з Німеччиною. Розширено доступ до фондів місцевих органів влади періоду Польської держави (1921-1939), колекції документів і матеріалів ОУН-УПА, фондів установ та організацій німецької і місцевих адміністрацій періоду тимчасової нацистської окупації (1941-1944). 

 

 На зберіганні в держархіві області знаходиться 50 фондів особового походження, зокрема, особовий фонд Ф. Р. Штейнгеля, засновника і хранителя музею в с. Городок Рівненського повіту. У фонді є документи, етнографічні матеріали, фотознімки, книги за 1800-1891 рр., зібрані Штейнгелем для музею. В особовому фонді Якуба Гофмана, історика-краєзнавця, містяться документи з історії краю (1914-1939).

 В архіві є також особові фонди учасників революційних подій, учасників партизанського руху на Рівненщині в роки німецько-радянської війни (1941-1945), почесних людей праці, письменників, журналістів, композиторів, артистів, в яких знаходяться їх спогади, документи творчої діяльності, листування.