Контактна інформація

Адреса (Корпус №1)

Адреса (Корпус №2)

Стіл довідок

(0362) 67-15-12

(0362) 67-15-07

Приймальня

(0362) 67-15-14

Прийомні дні

Понеділок

Середа

Години роботи

9:00 — 18:00

9:00 — 18:00

Обідня перерва

13:00 — 14:00

13:00 — 14:00

Електронна пошта

archive_rv@arch.gov.ua

articles

Інформуємо громадськість

   Науково-довідкова бібліотека Державного архіву Рівненської області

Працює щоденно з 9.00 до 18.15, крім суботи та неділі

Перерва з 13.00 до 14.00

Кожен останній робочий день місяця-санітарний

 

Читальний зал архіву

 

Розпорядок роботи читального залу

Понеділок – п’ятниця

9.00 початок роботи читального залу

11.00 – 11.15 технічна перерва для провітрювання читального залу

13.00 − 14.00 обідня перерва

16.00 – 16.15 технічна перерва для провітрювання читального залу

18.15 закінчення роботи читального залу, у п’ятницю - 17.00

Остання п’ятниця місяця − санітарний день

 

Строки виконання замовлень на видачу справ з архівосховищ до читального залу*
Час подання вимог Термін виконання вимог
з 9.00 до 11 .00 до 15.00 **цього ж дня, або не пізніше двох робочих днів від часу оформлення замовлення
з 11.00 до 17.00 наступного дня з 10.00***, або не пізніше двох робочих днів від часу оформлення замовлення
 
* Користувачеві в день може бути видано 5 описів, 10 справ (не більше 1000 аркушів)
** Справи видаються в той же день, якщо немає замовлень, які було подано раніше
*** Видавання справ понад встановлені строки та обсяги може бути здійснене за розпорядженням керівництва архіву

 

Для роботи у читальному залі архіву необхідно подати відношення від установи на ім’я директора архіву, в якому вказано прізвище, ім’я, по батькові дослідника, вчений ступінь (якщо є), посада і тема дослідження, та/або подати особисту заяву.

Дослідник зобов’язаний:

- запобігати пошкодженню документів, не виносити їх із читального залу, не робити в них позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах; під час роботи з аудіовізуальними, електронними документами дотримуватися вимог поводження з цими документами та апаратурою.

- під час отримання документів, описів, друкованих видань, перевіряти їх стан у присутності працівника архіву, повідомляючи про всі виявлені пошкодження, відсутність аркушів, неправильну нумерацію тощо. Після завершення роботи користувача працівник сектору користування перевіряє стан документів (копій) і у разі виявлення пошкоджень складає відповідний акт. Реставрація документів, пошкоджених з вини користувачів, здійснюється за їх рахунок.

Під час роботи дослідник має право:

- одержувати консультації працівників архіву щодо змісту і місцезнаходження документів, а також щодо документів, які зберігаються в інших архівах.

- з дозволу керівництва архіву користуватися технічними засобами, що полегшують його роботу (сканер, портативний комп’ютер, диктофон тощо) за умови, що вони не завдають шкоди документам і не заважають іншим користувачам.

Документи НАФ надаються на підставі письмового замовлення встановленого зразка.

Користувачеві може бути видано щоденно не більше 5-ти описів та 10 справ, які за загальною кількістю аркушів не перевищують однієї тисячі аркушів.

Описи, інші нетиражовані архівні довідники видаються користувачам на строк до 5-ти днів, копії та видання - до одного місяця, оригінали документів НАФ - до 10-ти днів, оригінали унікальних та особливо цінних документів до 5-ти днів.

Строк користування обчислюється з дня видавання документів з архівосховища.

Якщо користувач не звертається за замовленими документами, то їх повертають до архівосховища після закінчення строку замовлення.